Cỏ Lan Chi

Cỏ lan chi là một trong những loại cây dễ trong sóc, vừa có thể trang trí trong nhà hay làm đẹp góc sân.

SKU: 500 Category: